Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem portalu sklep.reklama.ai (zwanym dalej “Sklep”) oraz administratorem danych osobowych jest firma: F.P.H.U. Reklama-AI Sebastian Krawczyk, z siedzibą w: Boguszyn 65, 57-300 Kłodzko, NIP 8831136321, REGON 890334536.

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest jednocześnie do konsumentów jak i do przedsiębiorców korzystających z niniejszego portalu.

 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawartej z Klientem, warunkiem sprzedaży jest zaznajomienie się z jego treścią i jego akceptacja.

§2 Zasady korzystania z portalu / zawarcia umowy

 1. Zamówienia składane są za pośrednictwem sklepu internetowego, klient po wyborze produktu i jego parametrów wybiera docelową ilość w oparciu o widoczną cenę.

 2. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na identyfikację Klienta.

 3. Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia e-mailem na podany w formularzu adres, w przypadku niejasności Sklep skontaktuje się w celu ustalenia szczegółów.

 4. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności w przypadku jakichkolwiek przesłanek co do autentyczności danych wprowadzonych w formularzu, uprzednio kontaktując się i weryfikując ich poprawność.

§3 Dostawa i płatności

 1. Towar wysyłany jest po uprzedniej przedpłacie. Klient dokonuje płatności za pomocą operatora płatności PayU (szczegóły: https://www.payu.pl/metody-platnosci) lub za pomocą tradycyjnego przelewu (dane podane są w zakładce “Opłać zamówienie”).

 2. Towar wysyłany jest za pomocą przesyłki kurierskiej jedną z firm takich jak: UPS, DPD, DHL, GLS, FedEx. Decyzję o tym jaka będzie to firma sklep uzależnia od wielu czynników, przez co nie umożliwia Klientowi ostatecznej decyzji co do przewoźnika.

 3. Cena przesyłki widoczna jest w podsumowaniu zamówienia

 4. Warunkiem wydania/wysłania towaru jest zapłata za zamówione produkty i przesyłkę.

 5. W przypadku trwałej współpracy, sklep na wniosek Klienta może udostępnić opcję odbioru osobistego towaru w siedzibie firmy (§1 pkt.1) lub przesyłki za pobraniem.

§4 Ceny i termin realizacji

 1. Każdy produkt zawiera podaną cenę adekwatną do wybranych parametrów i ilości tuż obok ikony koszyka, której kliknięcie spowoduje dodanie towaru do koszyka.

 2. Każdy produkt obok ceny zawiera czas (wyrażony w dniach) potrzebny na realizację i przygotowanie przesyłki do odebrania przez kuriera.

 3. Termin realizacji i przygotowania do odebrania liczony jest od momentu spełnienia poniższych warunków:

  • zaksięgowania płatności (w przypadku przelewu tradycyjnego) lub potwierdzenia przyjęcia płatności (operator płatności, w tym wypadku PayU)

  • przesłania plików z projektem graficznym zgodnym z zamawianym produktem

  • potwierdzenia przez dział graficzny Sklepu poprawności pliku w zakresie: ilości stron, kolorystyki, poprawnego przygotowania pliku, uwzględnienia niezbędnych wytycznych takich jak margines wewnętrzny, spady itp.

 4. Firma kurierska w zdecydowanej większości przypadków dostarcza przesyłkę w ciągu 1-2 dni roboczych od momentu podjęcia przesyłki przygotowanej przez Sklep.

 5. Na życzenie klienta udostępniamy numer listu przewozowego w celu indywidualnego śledzenia przesyłki z zamówionym towarem.

§5 Materiały do druku

 1. Wydruki realizowane są na podstawie materiałów dostarczonych przez Klienta, który to ponosi wyłączną odpowiedzialność za rodzaj, jakość, treść oraz skutki ewentualnej wadliwości dostarczonych materiałów graficznych do druku, jak również za sprawdzenie, czy dostarczone materiały nie naruszają praw osób trzecich. Klient gwarantuje, że przysługuje mu prawo do kopiowania i reprodukcji przekazanych projektów, zwalniając Sklep ze wszelkich praw ochronnych.

 2. Jeżeli w związku z wykorzystaniem powierzonych Sklepowi przez Klienta do realizacji zamówienia materiałów z roszczeniami odszkodowawczymi wystąpią osoby trzecie - Klient zobowiązuje się do wstąpienia w miejsce Sklepu do spraw o odszkodowanie z tymi osobami i zaspokojenia ich uzasadnionych roszczeń.

 3. W momencie otrzymania przez Klienta informacji od Sklepu o błędach lub uwagach co do przesłanych materiałów, klient zobowiązany jest do przesłania poprawnych materiałów. W skrajnych przypadkach Sklep informuje klienta o możliwości druku z powierzonych materiałów zawierających błędy przenosząc całą odpowiedzialność za jakość wykonanej usługi na rzecz Klienta.

 4. Sklep odpowiada za jakość materiału użytego do realizacji usługi oraz jakość usługi (art. 641 kodeksu cywilnego).

§6 Reklamacje

 1. Klient zobowiązany jest przy odbiorze przesyłki obejrzeć ją przy kurierze, czy nie nosi ona śladów uszkodzeń. Jeśli takowe są widoczne, należy towar rozpakować przy kurierze oraz uzupełnić protokół szkody, który to otrzyma od przewoźnika. Sklep zwraca się również z prośbą o wykonanie fotografii stanowiących nieodparty dowód na powstałe w transporcie uszkodzenia.

 2. Klient niezwłocznie po otrzymaniu zamówionego towaru zobowiązany jest do sprawdzenia go pod względem ilości, wad, rozbieżności końcowego produktu względem złożonego zamówienia.

 3. W przypadku stwierdzenia wad, Klient w ciągu 7dni roboczych zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji na adres: reklamacje@reklama.ai, przesyłając takie informacje jak:

  • numer zamówienia

  • opis wad lub niezgodności stwierdzonych przez Klienta

  • aktualny telefon kontaktowy w celu sprawnego kontaktu i ustalenia szczegółów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

 4. Sklep zobowiązuje się niezwłocznie po ustaleniu wszelkich szczegółów rozpatrzyć reklamację i poinformować o jej uznaniu lub odrzuceniu.

 5. W przypadku wystąpienia wad powstałych z winy Sklepu zobowiązuje się on wykonać zlecenie poprawnie po uzgodnieniu niezbędnych szczegółów dotyczących reklamacji z Klientem chyba, że strony ustaliły inaczej. Sklep nie odpowiada za wady powstałe z winy Klienta (np. wskutek przesłania źle przygotowanych materiałów graficznych).

 6. Jeśli zamówienie składa się z kilku części (towarów), reklamacji podlega towar niezgodny z zamówieniem lub uszkodzony. Wady części zamówienia nie uprawniają do reklamacji całości zamówienia.

 7. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku zapłaty wynagrodzenia.

 

§7 Zgłoszenie błędu w funkcjonowaniu portalu

 1. W przypadku zauważenia nieprawidłowości w działaniu portalu sklep.reklama.ai proszę kierować wszelkie uwagi na adres: administrator@reklama.ai, załączając do korespondencji szczegółowy opis oraz zrzuty ekranu.

 

§8 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na realizację zamówienia (awarie maszyn, awarie infrastruktury, problemy po stronie spedytora) Sklep niezwłocznie poinformuje o tym klienta wraz z nowym planowanym terminem realizacji.

 2. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie produktów wykonanych przez Sklep w materiałach informacyjnych i reklamowych oraz jako próbki możliwości technicznych Sklepu.